RyczałtImię i Nazwisko Osoby Kontaktowej*:
Telefon:
Adres Email*:
Forma działalności*: Osoba fizyczna  Spółka cywilna
Liczba Wspólników*:
Rodzaj działalności*:
Inny rodzaj działalności*:
Liczba Zatrudnionych Pracowników*:
Miesięczna liczba umów zlecenia
/ o dzieło*:
Przybliżona liczba dokumentów księgowych*:
Uwagi:
* pola obowiązkowe