Księgi RachunkoweImię i Nazwisko Osoby Kontaktowej*:
Telefon:
Adres Email*:
Forma działalności*: Osoba fizyczna Spółka cywilna
Spółka jawna Spółka komandytowa
Spółka partnerska Spółka z o.o.
Inna  
Liczba Wspólników*:
Obrót roczny:
Rodzaj działalności*:
Inny rodzaj działalności:
Liczba Zatrudnionych Pracowników*:
Miesięczna liczba umów zlecenia
/ o dzieło*:
Przybliżona liczba dokumentów księgowych*:
Uwagi:
* pola obowiązkowe