Doradztwo PodatkoweOferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe polegające na:

  • udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie polskiego prawa podatkowego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług VAT, podatków lokalnych i innych,
  • reprezentowaniu Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach),
  • poradach i konsultacjach dla osób fizycznych i prawnych,
  • minimalizacji obciążeń podatkowych oraz wyboru na dany rok podatkowy korzystnej formy opodatkowania,
  • udzielaniu porad opinii i wyjaśnień oraz prowadzeniu rozliczeń innych niż podatki jak: należności publiczno - prawne (np: składki ZUS, ubezpieczenie społeczne, itd.).